Psyros Diagnostics

Psyros Diagnostics har utvecklat en helt ny, banbrytande POC teknik för digital immunanalys där enskilda molekyler kan räknas digitalt från en enda droppe blod. 

Styrkor med Psyros banbrytande teknik

I tillägg till den existerande PLD MicroFlex plattformen:

  • En helt ny, innovativ POC teknik för digital immunanalys där enskilda molekyler kan räknas digitalt från en droppe blod.

  • Den patentsökta tekniken, som har möjlighet till multiplex, möjliggör mätning av biomarkörer med oerhört låga detektionsnivåer.

  • Systemet består av ett lätthanterligt testkort och en mobil analysenhet. Inga dyra komponenter eller dyra förbrukningsvaror krävs, vilket möjliggör en låg produktionskostnad.

  • Ytterligare positivt är att svarstiden är mycket attraktiv, 10 minuter eller mindre.

  • Den nya banbrytande tekniken öppnar även upp möjligheter att kunna utveckla nya POC tester inom en rad olika kliniska områden som tidigare endast varit möjliga att genomföra med hög precision på specialiserade laboratorier.

  • Möjliga framtida kliniska områden är inom neuropatologi (demens, traumatiska hjärnskador), dysfunktioner i immunsystemet (sepsis, autoimmuna sjukdomar) och virusdetektion.

  • Med denna unika POC immunanalys kan känslighet och noggrannhet bli lika god eller bättre än PCR tester som idag utförs på de stora labbinstrumenten för att upptäcka smittsamma viruspartiklar som covid. Den stora och högst betydande skillnaden är att svarstiden kan uppgå till endast 10 minuter eller mindre på Psyros Diagnostics POC plattform.

  • Med Psyros Diagnostics nyskapande POC teknik finns möjlighet att testa helt olika biomarkörer med hög känslighet och noggrannhet på ett och samma POC instrument.

Strategiskt viktigt förvärv

Prolight Diagnostics som utvecklar innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) tecknade i januari 2022 ett avtal om att förvärva det brittiska bolaget Psyros Diagnostics. Den 1 mars 2022 tillträdde Prolight aktierna i Psyros.

Ambitionen är att tillsammans utveckla de främsta och innovativa Point of Care (POC) systemen med möjlighet att möta både marknadens växande behov av snabb, enkel och effektiv patientnära testning och kraven på långsiktig konkurrenskraft. Under de senaste åren har behovet av säkra och precisa patientnära testsystem ökat kraftigt inom vården, inte minst under covid-pandemin.

Psyros Diagnostics har utvecklat en helt ny, banbrytande POC teknik för digital immunanalys där enskilda molekyler kan räknas digitalt från en enda droppe blod. Denna patentsökta teknik som även har möjlighet till multiplex, dvs. möjligheten att testa flera biomarkörer samtidig, möjliggör mätning av biomarkörer med mycket låga detektionsnivåer (femtomolar 10-15) inom 10 minuter eller mindre.

”Sammanfattningsvis är vi mycket glada över att Psyros Diagnostics mycket välmeriterade team kommer att fortsätta sitt viktiga utvecklingsarbete i det gemensamma bolaget. Tillsammans bedömer vi att det gemensamma bolaget är mycket väl positionerat för att kunna bli en av de starkaste aktörerna på POC marknaden.”

Ulf Bladin
VD för Prolight Diagnostics