Vision & Strategi

Våra patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT), ska bidra till att sjukvården ska kunna ställa snabba och säkra diagnoser vid livshotande tillstånd.

Vision

Våra patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT), ska bidra till att sjukvården ska kunna ställa snabba och säkra diagnoser vid livshotande tillstånd. En tidig och korrekt diagnos bidrar till att sjukvården kan erbjuda effektiv vård till rätt patienter.

Vi erbjuder våra innovativa POCT system till företag med globala försäljningsorganisationer inom relevanta POCT segment.

Strategi

Prolight Diagnostics utvecklar ett nytt, flexibelt POCT system med sjukhuslabprecision för att läkare snabbt och säkert ska kunna ställa korrekt diagnos. Ambitionen är att erbjuda adekvat behandling redan när patienten undersöks på exempelvis en vårdcentral, äldreboende eller akutmottagning. 

Inledningsvis har vi fokuserat på biomarkören högkänsligt troponin som ställer höga precisionskrav och som har mycket stor global försäljningspotential. Vi vill även vara lyhörda för att utvärdera önskemål från marknaden att inkludera flera biomarkörer på vår plattform om de är strategiskt och ekonomiskt gynnsamma alternativ. 

För att möta önskemålen från potentiella samarbetspartners om att inkludera flera biomarkörer i vår plattform beslutade styrelsen att invänta en utvecklingsplan från TTP innan investeringar i det tredje utvecklingssteget med enbart högkänsligt troponin påbörjas. För att lyckas integrera alla individuella funktioner och vidareutveckla det existerande POC systemet med multiplex kommer det att krävas planering, ytterligare resurser och investeringar, detta tillsammans med potentiella industripartners.

Ambition

Ambitionen är att analyser med Prolight Diagnostics POC plattform ska erbjuda samma precision som analyser på centrala laboratorier, men med en betydligt kortare analystid. Vårt system har ambitionen att ge ett analyssvar efter cirka 10 minuter. Detta kan jämföras med analyser som skickas till de traditionella laboratorierna, där resultat kan dröja timmar, upp till dagar innan resultat finns tillgängligt för läkare.