VD-ord

”Vi har på kort tid lyckats integrera Psyros i vår nya koncern och blivit ännu starkare.”

Vi har på kort tid lyckats integrera Psyros i vår nya koncern och blivit ännu starkare.

Vi har under kvartalet säkerställt den praktiska integrationen med vårt nyförvärvade dotterbolag Psyros Diagnostics (Psyros). Samarbetet i den nya koncernen har praktiskt taget fått en flygande start och vi arbetar nu fokuserat och målmedvetet med utvecklingen av båda våra plattformar, PLD MicroFlex och Psyros POC-system för digital immunanalys. Parallellt med dessa utvecklingsarbeten fortsätter våra dialoger med potentiella industriella partners.

Psyros unika POC-teknik, där enskilda molekyler kan räknas digitalt från så lite som en droppe blod, har rönt mycket uppmärksamhet. Tekniken har dessutom möjlighet till multiplex och möjliggör mätning av biomarkörer med extremt låga detektionsnivåer. Det skapar förutsättningar att introducera många nya kliniska tester i POC-format, exempelvis för demens och traumatiska hjärnskador (neuropatologi), samt sepsis och autoimmuna sjukdomar (immunsystemdysfunktion), vilket kan innebära ett paradigmskifte inom vården.

I april lämnades den tredje patentansökan för Psyros banbrytande POC-teknik in till Intellectual Property Office i Storbritannien. Det sökta patentet innebär en förfinad mätning av enskilda molekyler, vilket bidrar till att tester kan genomföras ännu snabbare samtidigt som detektionssystemet förenklas, vilket i sin tur möjliggör lägre kostnader för instrumentet. Vi bedömer att denna innovation väsentligt ökar värdet av vår produkt.

Drivet av många faktorer, inte minst lärdomarna från Covid-pandemin, har flera industriella aktörer uttryckt stort intresse att kunna erbjuda sina existerande tester, som idag bara finns på centrala laboratorium, till mindre labb och kliniker med POC-instrument, ett område som benämns distribuerad testning.

Utvecklingsarbetet för PLD MicroFlex inom distribuerad testning sker tillsammans med vår teknik- och utvecklingspartner The Technology Partnership (TTP). Arbetet påbörjades i januari och kommer pågå under resten av 2022. Tillsammans med TTP bedömer vi att projektet kommer att stärka den dialog Prolight Diagnostics för med ett antal potentiella industriella partners kring deras eventuella medverkan och saminvestering i kommande utvecklingssteg.

Vi visade upp vårt POC-system i montern hos TTP under den internationella medtech kongressen, American Association for Clinical Chemistry (AACC), i Chicago, vilket rönte god uppmärksamhet och stort intresse. När konkreta resultat finns från den pågående studien öppnar detta för mer konkreta diskussioner med potentiella partners.

Den globala covidpandemin har ökat intresset för patientnära testning markant vilket inte minst visade sig i att totalmarknaden för POC under 2021 uppgick till 34,6 miljarder USD (2020 uppgick den till 29,1 miljarder USD) och den förväntas växa årligen med 7,9 procent och bli värd 70,9 miljarder USD 2030[1].

Tobias Volker utnämndes i april till tillförordnad vd för Psyros och ingår i koncernens ledningsgrupp. Han är sedan årsstämman den 24 maj också styrelsemedlem i Prolight Diagnostics. Den nya styrelsen består av Masoud Khayyami (orförande), Maria Holmlund, Tobias Volker, Ulf Bladin samt Steve Ross och Aileen McGettrick, båda medgrundare av Psyros.

Henrik Ljung är koncernens nya CFO och ingår sedan april tillsammans med Tobias Volker i Prolight Diagnostics ledningsgrupp. I slutet av juni kunde vi även meddela fyra affärskritiska nyrekryteringar. De är Marc Swayne, Senior Scientist, Sam Fincham, System Engineer, Daniel Hollands, Mechanical Engineer samt Andrew Goodenough, Head of Quality and Regulatory Affairs, som kommer att leda den viktiga implementeringen av vårt säkerhets- och kvalitetsledningssystem samt det regulatoriska arbetet.

Vi har på kort tid lyckats integrera Psyros i vår nya koncern och blivit ännu starkare. Vi har ett oerhört motiverat och erfaret team på plats och en styrelse med gedigen branscherfarenhet. Vi har två teknologiskt högtstående produktplattformar. Tillsammans kommer vi att göra vårt yttersta för att leverera de främsta POC-systemen till vårdgivare och patienter på den snabbt växande marknaden för patientnära testning.

Lund i augusti
Ulf Bladin, VD Prolight Diagnostics AB (publ)

[1] Global Market Insights, Point of Care Testing Market 2022–2030, juli 2022.