VD-ord

”Vårt digitala POC-system är mycket enkelt att
hantera, har låga produktionskostnader och
blir därmed oerhört kostnadseffektivt, vilket
är precis det marknaden efterfrågar”

Efter kvartalets slut kunde vi meddela att avtal om kommersialisering avseende POC-plattformen PLD MicroFlex har tecknats med vår teknik- och utvecklingspartner The Technology Partnership (TTP) i syfte att fortsätta utvecklingen och fullfölja pågående externa initiativ och diskussioner.

Vi tror fortfarande starkt på tekniken – att upptäcka proteiner (Pro) genom ljus (light) i ett optiskt system – som lade grunden till Prolight Diagnostics, men i dagens utmanande marknad behöver vi prioritera våra resurser och kapital. Styrelsen beslutade därför efter noga övervägande att ingå ett avtal om kommersialisering med TTP avseende vår POC plattform PLD MicroFlex. Genom detta avtal kommer ersättning till Prolight Diagnostics att betalas ut i takt med att framtida intäkter genereras.

Valet föll på TTP, dels för att TTP har detaljkunskap om PLD MicroFlex, dels för att TTP har relevant affärsutvecklingserfarenhet. TTP har ett omfattande internationellt nätverk med ett mycket stort antal industriella partners med vilka många framgångsrika samarbeten inom produktutveckling har genomförts och sedan gått vidare till industriell tillverkning och licensiering. Vår uppfattning är att TTP har den samlade tekniska kunskap som krävs för att på bästa och snabbaste sätt fullfölja pågående externa initiativ och diskussioner i syfte att hitta en industriell samarbetspartner och tagare av PLD MicroFlex.

I och med avtalet med TTP stärker vi fokus på vårt POC-system för digital immunanalys som idag utvecklas i mycket snabb takt i vårt brittiska dotterbolag Psyros Diagnostics Ltd (Psyros). Dessutom säkerställer vi att våra resurser kan koncentreras till den av våra POC-plattformar som vi tror mest på. Den patentsökta digitala immunanalysen, där varje molekyl räknas, innebär att biomarkörer kan upptäckas i extremt låga koncentrationer med hög känslighet och precision.

Efter utgången av kvartalet erhöll vi reproducerbara resultat från en proof-of-performance-studie som bekräftade att denna högkänsliga, digitala immunanalys kunde detektera oerhört låga nivåer av ett specifikt protein, sköldkörtel stimulerande hormon (TSH), i human plasma. Dessa låga uppmätta koncentrationsnivåer ligger i sin tur inom ramen för vad som krävs för att med högkänsligt troponin kunna utesluta en hjärtinfarkt enligt gällande riktlinjer[1]. 

I denna studie låg fokus på att optimera vår unika teknik, sk ”core technology”. Vi valde därför TSH som är ett mycket väl kategoriserat test och inte minst då Psyros grundare har en mycket stor erfarenhet av detta etablerade test. Samtidigt är TSH en bra proxy för troponin då dessa två proteiner är av likartad storlek. Resultaten från denna studie är en viktig milstolpe och bådar gott inför den fortsatta utvecklingen av en högkänslig analys för digital detektering av troponin, men även för utvecklingen av ytterligare kliniska tester inom andra stora indikationsområden.

Nästa viktiga milstolpe är proof-of-performance för just troponin, vilket vi arbetar målmedvetet för att kunna visa före sommaren 2023. Vi avser även att teckna kontrakt med en underleverantör för att accelerera utvecklingen av vårt digitala immunanalysinstrument. Parallellt är vår ambition att sätta upp de första delarna av en utvecklingsproduktionslinje för testkortstillverkning i våra egna lokaler. Dessutom, för att öka medvetenheten om vårt digitala immunanalyskoncept, siktar vi på att i juli nästa år kunna visa upp det på den internationella kongressen, American Association for Clinical Chemistry (AACC), vilken anses vara en av de största bland experter inom industrin.

För att snabbt och effektivt kunna driva utvecklingen vidare med egna resurser har vi under kvartalet lyckats attrahera ett flertal nya kompetenta medarbetare. I början av kvartalet kunde vi välkomna fyra affärskritiska nyrekryteringar. De är Mark Swayne, Senior Scientist, Sam Fincham, System Engineer, Daniel Hollands, Mechanical Engineer samt Andrew Goodenough, Head of Quality and Regulatory Affairs, som kommer att leda den viktiga implementeringen av vårt säkerhets- och kvalitetsledningssystem samt det regulatoriska arbetet.

Dessutom anställde vi nyligen Karl Bullen som Head of Manufacturing, för att säkerställa vår interna tillverkningskompetens när vi nu planerar produktionen av vårt digitala POC-system. Karl Bullen tillträdde den 31 oktober och kommer närmast från Recipharm där han var Head of Operations. Vi är oerhört glada att lyckas attrahera så senior och kompetent personal.

Sammantaget har vi idag ett oerhört motiverat och erfaret team på plats och dessutom en styrelse med gedigen branscherfarenhet. Vår unika produktplattform för digital immunanalys har en enorm potential och jag ser framtiden an med stor tillförsikt. Analysen kan bli den första digitala, ultrakänsliga, bärbara POC-plattformen för högkänsligt troponin och på sikt även för många andra kliniska tester inom stora indikationsområden. Vårt digitala POC-system är dessutom mycket enkelt att hantera och har låga produktionskostnader vilket gör systemet oerhört kostnadseffektivt, vilket är precis det marknaden efterfrågar. Vi är extremt motiverade att göra vårt yttersta för att leverera de främsta POC-systemen till vårdgivare och patienter på den snabbt växande marknaden för patientnära testning.

Lund i november 2022

Ulf Bladin, VD Prolight Diagnostics AB (publ)

[1] European Cardiology Society´s Guidelines on Fourth Universal Definition of Myocardial infarction.