Tredje utvecklingssteget

Det tredje utvecklingssteget kan komma att inkludera fler biomarkörer, förutom högkänsligt troponin, för att kunna testa fler markörer samtidigt, sk multiplex.

Tredje utvecklingssteget

  • Det tredje utvecklingssteget kan komma att inkludera fler biomarkörer, förutom högkänsligt troponin, för att kunna testa fler markörer samtidigt, sk multiplex. Denna vidareutveckling av Point-of-care Testing (POCT) systemet har utvärderats tillsammans med TTP som indikerat att det skulle vara tekniskt möjligt att genomföra men att det skulle kräva mer tid och resurser.

Tidigare utvecklingssteg

  • Det första utvecklingssteget som avslutades i mars 2018 innefattade verifiering av plattformens funktionalitet.
  • Det andra utvecklingssteget som avslutades i augusti 2020 innefattade produktutveckling av ett antal individuella funktionella processer, så kallade ”core functionalities” som är nödvändiga för att kunna testa högkänsligt troponin på bolagets POC plattform.