Stöd för prioritering skapar bättre patientflöde

Prolight Diagnostics utvecklar Point-of-care (POC) system. POC innebär att diagnostisering görs med ett enkelt blodprov med ett mobilt instrument. Provtagning sker nära patienten, på patientvårdande enheter såsom exempelvis vårdcentraler samt äldreboenden.

Stöd för prioritering skapar bättre patientflöde

Prolight Diagnostics utvecklar Point-of-care (POC) system. POC innebär att diagnostisering görs med ett enkelt blodprov med ett mobilt instrument. Provtagning sker nära patienten, på patientvårdande enheter såsom exempelvis vårdcentraler samt äldreboenden.

Med Prolight Diagnostics POC system kan vårdgivare fokusera på att implementera rätt behandling istället för att lägga kritisk tid på att vänta på testresultat från laboratorium. Tekniken möjliggör patientnära testning och snabba provsvar.

Ambitionen är att provsvaren ska vara tillgängliga för läkare inom 10 minuter. Detta innebär att rätt behandling snabbt kan implementeras. Patienter som behöver snabb och akut vård kan prioriteras i ett tidigt skede. Detta skapar ett bättre patientflöde.

Utifrån analysen kan läkaren snabbt bedöma om en patient, som kanske befinner sig på en vårdcentral eller akutmottagning, ett äldreboende eller på en intensivvårdsavdelning, har fått exempelvis en hjärtinfarkt eller ej. Genom att provtagning och analys sker nära patienten kan sjukvårdens resurser rädda liv när de prioriteras till rätt patient.

Affärsmodell

Företagets strävan är att under utvecklingsfasens tredje steg skapa samarbete med en eller flera potentiella industriella aktörer alternativt sondera möjligheterna för en utlicensiering eller avyttring. Vid ett samarbete förväntas intäkter komma genom försäljning av testkort (förbrukningsvara) och instrument.

Unik innovation

Vi har utvecklat POC systemet med den första biomarkören, högkänsligt troponin. Genom vår nya innovation kan blodprovstagningsröret integreras  direkt i den automatiserade processen. De manuella steg som finns i de flesta metoder på marknaden idag, som pi­pettering, centrifugering och spädning kan därmed elimineras.  

Vår målsättning är att kunna erbjuda en enkel, flexibel och automatiserad analysprocess.