POCT - En växande global marknad

Nya data visar att den globala marknaden för POCT (Point Of Care Testing) ökade kraftigt till cirka 34,6 miljarder USD under 2021 och förväntas öka årligen med 7,9 procent till cirka 70,9 miljarder USD år 2030.

POCT - En växande global marknad

Nya data visar att den globala marknaden för POCT (Point Of Care Testing) ökade kraftigt till cirka 34,6 miljarder USD under 2021 och förväntas öka årligen med 7,9 procent till cirka 70,9 miljarder USD år 2030. 1 Covidpandemin orsakade en kraftig efterfrågeökning på POCT inom alla marknadssegment under 2020-2021. Dock förväntas marknaden för POCT falla tillbaka något i närtid när den stora covidrelaterade ökningen klingar av. 2

Den globala marknaden för bio-hjärtmarkörer

Den globala marknaden för bio-hjärtmarkörer uppgick till cirka 9,0 miljarder USD år 2021 och väntas växa med omkring 9 procent per år fram till 2027. Den uppskattade globala marknaden förväntas därmed uppgå till cirka 14,9 miljarder USD år 2027.3

Vad gäller POCT för bio-hjärtmarkörer är uppfattningen den att marknaden drivs av en ökning av antalet hjärtsjuka på global basis och en ökad medvetenhet kring behoven av tidig diagnos för att kunna ge patienter snabba och relevanta vårdinsatser.3

Trender som gynnar marknadsutvecklingen av POCT

De främsta drivkrafterna bakom tillväxten för POCT generellt utöver covidpandemin bedöms vara ökade behov av diagnostisering i utvecklingsländer, en stark tillväxt i antal laboratorier med avancerad diagnostisk utrustning i Nordamerika, en snabb teknisk utveckling, ökande investeringar i forskning och utveckling samt en åldrande befolkning på global basis.2

Marknaden för troponin

Marknaden för troponin uppgick till 2,3 miljarder USD under 2017 och beräknas öka till 3,6 miljarder USD 2022. Detta motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt med 8,9 procent.4

  1. Global Market Insights, Point of Care Testing Market 2022-2030, juli 2022
  2. Fortune Business Insights, Market Research Report, Point-of-Care Diagnostics Market, september 2021
  3. IMARC Group, Cardiac Biomarkers Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and forecast 2022-2027, december 2021
  4. Cardiac Biomarkers: Technologies and Global Markets, BCC Research, augusti 2019