Verifiering av användares hanteringskrav – första jämförelsen av patientprover mellan system – påbörjat val av komponenter i instrumentet

För att säkerställa att den tänkta hanteringen av systemet, och dess specifikationer är i linje med användarkraven, har presumtiva brukare intervjuats i UK och Tyskland. Länderna är två av de största Point of Care marknaderna i Europa. Värdefull information ur ett handhavande perspektiv har erhållits.                  

Ett begränsat antal patientprover har nu analyserats på Micro Flex plattformen i dess nuvarande form. En första jämförelse av resultaten med ett stort central-lab system, som används i sjukhusmiljö och tillhandahåller högkänsligt troponin, visar att provsvaren ligger i linje med det på marknaden etablerade lab systemet.

Plattformens utveckling pågår fortsatt, och fasen med val och beslut av de i instrumentet många ingående komponenterna har påbörjats.

15 augusti 2018

För ytterligare information kontakta:
Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262.
E-post: mh@prolightdiagnostics.se
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Pressrelease 2018-08-15.pdf

Om Prolight Diagnostics AB
Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem, Point of Care testning (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på sjukhusvårdavdelningar, vårdcentraler, äldreboenden etc vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”micro Elisa” för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området beräknades 2017 till drygt 18 miljarder USD och är i stark tillväxt.