Styrelsen i Prolight Diagnostics har tecknat fullt ut för sina innehavda teckningsoptioner

Bolagets VD och styrelse, Maria Holmlund, Mats Persson, Gunnar Säll, Ingemar Kihlström och Masoud Khayyami har som privatpersoner eller via bolag tecknat fullt ut för sina innehavda teckningsoptioner av serie TO2 Prolight Diagnostics AB, vilket motsvarar totalt ca 566 667 aktier.

22 februari 2018

För ytterligare information kontakta:
Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262.
E-post: mh@prolightdiagnostics.se
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB publ. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 11.00 den 22 februari 2018.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Pressrelease 2018-02-22.pdf

Om Prolight Diagnostics AB
Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem, Point of Care testning (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på sjukhusvårdavdelningar, vårdcentraler, äldreboenden etc vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”micro Elisa” för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området beräknades 2017 till drygt 18 miljarder USD och är i stark tillväxt.