Prolight har idag ansökt om ytterligare ett viktigt patent – innovativ lösning för direkt användning av provtagningsröret i den automatiserade processen.

Prolight har idag ansökt om ytterligare ett patent.

Ansökan baseras på en innovativ lösning för att kunna använda provtagningsröret för blodinsamling, från exempelvis armvecket, direkt i den automatiserade processen. Man undviker därmed att manuellt behöva överföra blod i bestämd mängd, via tex pipettering, från provtagningsröret till testkortet innan detta sätts in i instrumentet för analys. Detta innebär färre handhavandesteg och därmed en enklare, snabbare och robustare hantering. De flesta metoder som finns på marknaden idag kräver hantering av detta steg i någon form, vilket vi nu har eliminerat.

Patentansökningen har inlämnats av vår teknologipartner TTP för Prolights räkning till ”The Intellectual Property Office” i UK.

” Detta är det fjärde patentet som inlämnats under den senaste 11 månaders perioden, och vi bedömer att dessa innovationer väsentligt ökar värdet av vår produkt ” säger Prolights VD Maria Holmlund.

För ytterligare information kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262.

E-post: mh@prolightdiagnostics.se

Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB publ. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 15.15 den 6 april 2020 .

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Pressrelease.pdf

Om Prolight Diagnostics AB

Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem, Point of Care testning (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på sjukhusvårdavdelningar, vårdcentraler, äldreboenden etc vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”micro Elisa” för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området estimerades 2018 till mellan 18 och 24 miljarder USD och är i stark tillväxt.