Prolight Diagnostics publicerar investerarbrev för februari 2022

Läs mer om Psyros Diagnostics välmeriterat och kompetent team som stärker
Prolight Diagnostics ytterligare.

Investerarbrev bifogas.

För eventuella frågor, vänligen kontakta:
Ulf Bladin, VD Prolight Diagnostics
E-post: info@prolightdiagnostics.se
www.prolightdiagnostics.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Pressrelease 2022-02-04.pdf
Prolight Investerarbrev februari.pdf

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med teknologipartners innovativa, flexibla, patientnära
testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POC-tester utförs
utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på exempelvis vårdcentraler,
äldreboende, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar, vilket möjliggör testning nära patienten
och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan
skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som exempelvis inte har hjärtinfarkt.
Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”micro ELISA” för Point of Care
testning. Försäljningsvärdet inom POCT området uppgick 2020 till USD 29,1 miljarder och är i stark
tillväxt.

Bolagets aktier handlas under kortnamnet PRLD på marknadsplatsen NGM Nordic SME. G&W
Fondkommission är mentor, telefon: 08-503 000 50.