Prolight Diagnostics presenterade på Aktiedagen 14 mars

”Vi har ett oerhört motiverat team med en lång erfarenhet som tidigare har utvecklat andra system hela vägen fram till en framgångsrik exit. Vi står väl rustade, vi vet vad marknaden vill ha och vi kommer att göra vårt yttersta för att leverera de främsta POC-systemen”, säger Ulf Bladin, Prolight Diagnostics VD.

Den 14 mars presenterade Prolight Diagnostics VD, Ulf Bladin, bolaget och förvärvade Psyros Diagnostics innovativa patientnära teknik (point-of-care, POC) på Aktiedagen. Missade du presentationen kan du se den här https://youtu.be/KpmFQSv0-Ts.

För ytterligare information kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ)

E-post: info@prolightdiagnostics.se
Hemsida: https://www.prolightdiagnostics.se/emissionen/, www.psyros.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Pressrelease 2022-03-16.pdf

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med dotterbolaget Psyros Diagnostics samt teknologipartners innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på exempelvis vårdcentraler, äldreboende, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar, vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknik kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som exempelvis inte har hjärtinfarkt. Försäljningsvärdet inom POCT området uppgick 2020 till USD 29,1 miljarder och är i stark tillväxt.

Bolagets aktier handlas under kortnamnet PRLD på marknadsplatsen NGM Nordic SME. G&W Fondkommission är mentor, telefon: 08-503 000 50.