Prolight Diagnostics fokuserar utvecklingsarbetet ytterligare för att möjliggöra reducering av sjukhusdagar och vårdkostnader

Parallellt med det utvecklingsarbete som startades i början av detta år etablerar företaget löpande kontakter med kliniker verksamma inom området.

Vid misstänkt hjärtinfarkt framgår det att en stor andel patienter som anländer till akutavdelningar med bröstsmärtor inte är i riskzonen. I en svensk studie har andelen visat sig vara så hög som 60 %. Det är därför viktigt både för sjukvården och patienten att så tidigt i vårdkedjan som möjligt utesluta hjärtinfarkt. Ett snabbt och högkänsligt troponintest, i Point of Care format, kan ge ett mycket värdefullt stöd i den processen.

Ett rimligt kostnadsantagande för ca 1 dygns observation på relevant sjukhusavdelning till följd av osäkerhet om patienten är i riskzonen eller ej är ca 3000 – 4000 kr. På ett större svenskt sjukhus innebär detta miljonbelopp i kostnader årligen. Överbelastning på akutavdelningarna minskar även tillgången till resurser för övriga patienter.

Därför avser Prolight Diagnostics att ytterligare fokusera sin utveckling på att ta fram ett högkänsligt troponin test som i första hand kan bidra till att utesluta hjärtinfarkt.

den 29 mars 2017

För ytterligare information kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262.

E-post: mh@prolightdiagnostics.se

Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Pressrelease 2017-03-29.pdf

Om Prolight Diagnostics AB
Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem baserat på patenterad teknologi, för användning vid sk Point of Care testning (POCT). POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”micro Elisa” för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området beräknades 2013 till drygt 15 miljarder USD och är i stark tillväxt.