Optionsinlösen avslutad – Ca 99 % av optionerna har nyttjats

Prolight Diagnostics har avslutat inlösen av teckningsoptionerna av serie TO2, vilka utgavs i samband med nyemission i december 2016.  Bolaget har genom nyttjande av optionerna tillförts ca 15,2 MSEK före emissionskostnader. Antalet aktier kommer efter registrering hos Bolagsverket att öka med 16 858 732 st, till totalt 76 230 440 st.

Maria Holmlund, bolagets VD kommenterar: ”Det är mycket glädjande att en så stor andel som 99 % av optionerna har nyttjats, och att bolaget därmed både får nya och större aktieägare i Prolight Diagnostics”.

Pressmeddelande den 6 mars 2018

För ytterligare information kontakta:
Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262.
E-post: mh@prolightdiagnostics.se
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB publ. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 8.30 den 6 mars 2018.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Pressrelease 2018-03-06.pdf

Om Prolight Diagnostics AB
Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem, Point of Care testning (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på sjukhusvårdavdelningar, vårdcentraler, äldreboenden etc vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”micro Elisa” för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området beräknades 2017 till drygt 18 miljarder USD och är i stark tillväxt.