Ny VD i Prolight Diagnostics

Som tidigare meddelats (2020-04-15) kommer Maria Holmlund sluta som VD för Prolight Diagnostics vid halvårsskiftet, för att gå i pension. Hon kommer då att efterträdas av Ulf Bladin, idag styrelsemedlem i Prolight Diagnostics.

Ulf har en gedigen erfarenhet från LifeScience med ledande befattningar från såväl läkemedelsindustrin för MSD och Pfizer som inom medicinteknik och diagnostik från bland andra Phadia och Thermo Fisher Scientific säger ordförande Masoud Khayyami.

För att kunna ställa en korrekt diagnos för hjärtinfarkt tidigt i vårdkedjan är marknadens efterfrågan för Point of Care Testing mycket stor. Därför ska det bli mycket spännande att få fortsätta driva utvecklingen av Prolights högintressanta teknologi, först och främst med högkänsligt Troponin och därefter med flera markörer säger Ulf Bladin.

För ytterligare information kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ), Masoud Khayyami (Ordförande), telefon: +46 (0)70 815 21 90.
E-post: mk@prolightdiagnostics.se
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB publ. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl.17.30 den 26 juni 2020.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight-Diagnostics-Pressrelease-2020-06-26.pdf

Om Prolight Diagnostics AB

Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem, Point of Care testning (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på sjukhusvårdavdelningar, vårdcentraler, äldreboenden etc vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”micro Elisa” för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området estimerades 2018 till mellan 18 och 24 miljarder USD och är i stark tillväxt.