Nästa steg i utvecklingsarbetet – Start av fas 2

Efter att ha uppnått målen för fas 1, samt adderat ytterligare kemiskt och tekniskt optimeringsarbete har styrelsen nu beslutat att starta nästa utvecklingsfas, fas 2.

Vi har nu en prototyp innefattande testkort och semiautomatiserat instrument som motsvarar projektets förväntningar på automatiseringsgrad och funktionalitet. Att vi har en fungerande prototyp har även stor betydelse i kommande arbete eftersom vi nu har möjlighet att köra större och snabbare testserier. Vår bedömning är att vi har goda förutsättningar att utveckla ett Point of Care test för högkänsligt Troponin, för snabb och korrekt diagnos av hjärtinfarkt.

Vi är mycket stolta och glada över det utvecklingsresultat vi hittills åstadkommit genom, metodiskt och målinriktat arbete och hög kompetens i samarbetet med TTP, vår teknologipartner i Cambridge. En viktig och avgörande milstolpe har uppnåtts, och vi ser nu fram emot nästa steg i utvecklingsarbetet.

12 mars 2018

För ytterligare information kontakta:
Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262.
E-post: mh@prolightdiagnostics.se
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB publ. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 8.30 den 12 mars 2018.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Pressrelease 2018-03-12.pdf

Om Prolight Diagnostics AB
Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem, Point of Care testning (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på sjukhusvårdavdelningar, vårdcentraler, äldreboenden etc vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”micro Elisa” för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området beräknades 2017 till drygt 18 miljarder USD och är i stark tillväxt.