Integrationen mellan Psyros och Prolight Diagnostics är i full gång

Psyros grundare, Steve Ross, Aileen McGettrick, Julie Richards och Paul Monaghan besökte Prolight Diagnostics kontor i Lund för en gemensam kickoff tillsammans med den för Psyros Diagnostics nytillträdde tf dotterbolagschefen Tobias Volker och Prolights Diagnostics styrelse.

Lyssna på deras spontana reflektioner efter mötet här, https://youtu.be/-4GO9IOslKI

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ)
E-post: ub@prolightdiagnostics.se
Telefon: +46 73 582 39 87
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Pressrelease 2022-04-22.pdf

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med dotterbolaget Psyros Diagnostics samt teknikpartners innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på exempelvis vårdcentraler, äldreboende, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar, vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknik kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som exempelvis inte har hjärtinfarkt. Försäljningsvärdet inom POCT området uppgick 2020 till USD 29,1 miljarder och är i stark tillväxt.

Bolagets aktier handlas under kortnamnet PRLD på marknadsplatsen NGM Nordic SME. G&W Fondkommission är mentor, telefon: 08-503 000 50.

Psyros Diagnostics grundades för att förverkliga visionen att förändra patienters liv genom att se till att de får rätt test vid rätt tidpunkt för korrekt diagnos. Psyros Diagnostics utvecklar nästa generations POC-tester och det centrala i visionen är att avsevärt förbättra den analytiska känsligheten jämfört med de POC testsystem som finns tillgängliga idag. Bolaget har utvecklat en egen banbrytande ny testteknik vilket gör det möjligt att räkna enskilda molekyler digitalt och uppnå femtomolära detektionsnivåer. Dessutom öppnar den upp möjligheterna att kunna utveckla nya POC tester inom en rad olika kliniska områden som tidigare endast varit möjliga att genomföra på specialiserade laboratorier. Vi bedömer att detta kan gynna patient i flera viktiga kliniska situationer. Psyros Diagnostics har sitt säte i Discovery Park i Kent, UK. För ytterligare information se, www.psyros.com.