Diskussioner med internationellt aktiva läkare stärker ytterligare övertygelsen om att vår utveckling fyller ett stort och befintligt behov

Parallellt med det pågående utvecklingsarbetet för framtagande av ett högkänsligt troponin-test i Point of Care format, etablerar företaget i marknadsförberedande syfte löpande kontakter med läkare och opinionsbildare verksamma inom hjärtdiagnostikområdet.

De kontaktade personerna representerar specialist- och allmänläkare från USA, Norra och Södra Europa. De har erfarenhet från användning av både Lab-tester och Point of Care-tester, varav många deltar i kliniska studier, utbildning av kollegor samt internationella rådgivande och beslutande grupperingar inom hjärtdiagnostik.

Den gemensamma uppfattningen är att ett högkänsligt troponin-test i Point of Care format kan komma att bli ett viktigt verktyg på akut – och primärvårdsmottagningar för att diagnostisera och/eller utesluta hjärtinfarkt vid den första vårdkontakten. ”Dessa diskussioner stärker ytterligare vår övertygelse om att vår utveckling fyller ett stort och befintligt behov för att rätt patient ska få rätt vård så snabbt som möjligt”, säger Maria Holmlund, VD för Prolight Diagnostics.

27 september 2017

För ytterligare information kontakta:
Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262.
E-post: mh@prolightdiagnostics.se
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Pressrelease 2017-09-27.pdf

Om Prolight Diagnostics AB
Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem, Point of Care testning (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på sjukhusvårdavdelningar, vårdcentraler, äldreboenden etc vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”micro Elisa” för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området beräknades 2013 till drygt 15 miljarder USD och är i stark tillväxt.