Coronavirus försenar avslut av pågående utvecklingsfas

Vi har tyvärr fått besked att Prolight som så många andra företag påverkas av coronavirusets spridning.

Tillverkare av våra instrumentdelar har meddelat att leveranser kommer att bli försenade på grund av nedstängning. Detta innebär även en försening av testningen av systemet, och därmed ett avsteg från tidigare kommunicerad plan (beräknat avslut av innevarande fas 2, och inledning av kommande fas 3 under årets början).

Vi har idag begränsad information gällande tidsomfattningen. Händelsen är utom vår kontroll, men vi försöker påverka situationen så att vi får våra delar så fort som möjligt då nedstängningen upphör.

6 februari 2020

För ytterligare information kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262.

E-post: mh@prolightdiagnostics.se

Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB publ. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 17.15 den 6 februari 2020.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Pressrelease 2020-02-06.pdf

Om Prolight Diagnostics AB

Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem, Point of Care testning (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på sjukhusvårdavdelningar, vårdcentraler, äldreboenden etc vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”micro Elisa” för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området beräknades 2017 till drygt 18 miljarder USD och är i stark tillväxt.