Aktiespararna.se har publicerat en intervju med Prolight Diagnostics VD Ulf Bladin

Aktiespararna.se har publicerat en intervju med verkställande direktör Ulf Bladin avseende förvärvet av det brittiska bolaget Psyros Diagnostics och ambitionen att utveckla innovativa patientnära testsystem som möter marknadens växande behov av snabb, enkel ochh effektiv patientnära testning

Aktiespararna.se publicerade den 18 februari en intervju med VD Ulf Bladin om Prolight Diagnostics förvärv av det brittiska bolaget Psyros Diagnostics, vars teknik öppnar upp möjligheterna att kunna utveckla nya POC tester inom en rad olika kliniska områden som tidigare endast varit möjliga att genomföra på specialiserade laboratorier. Ulf Bladin bedömer att det gemensamma bolaget, Prolight Diagnostics, är mycket väl positionerat för att kunna bli en av de starkaste aktörerna på denna kraftigt växande marknad.

Läs hela intervjun med Ulf Bladin, https://www.aktiespararna.se/annons/prolight-diagnostics-kan-bli-ett-helt-unikt-bolag-inom-patientnara-testsystem

2022-03-10

För ytterligare information kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ)
E-post: info@prolightdiagnostics.se
Hemsida: https://www.prolightdiagnostics.se/emissionen/, www.psyros.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Pressrelease 2022-03-10.pdf

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med dotterbolaget Psyros Diagnostics samt teknologipartners innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på exempelvis vårdcentraler, äldreboende, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar, vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknik kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som exempelvis inte har hjärtinfarkt. Försäljningsvärdet inom POCT området uppgick 2020 till USD 29,1 miljarder och är i stark tillväxt.

Bolagets aktier handlas under kortnamnet PRLD på marknadsplatsen NGM Nordic SME. G&W Fondkommission är mentor, telefon: 08-503 000 50.