Prolight meddelar positiva redovisningsjusteringar avseende helåret 2023

Prolight Diagnostics, som utvecklar den digitala point-of-care-plattformen Psyros™, meddelar idag att bolagets bokslutskommuniké för 2023 innehåller en för lågt uppskattad fordran på det brittiska skatteverket relaterat till forskning och utveckling. Den reviderade uppskattningen av Prolights fordran är cirka 5,6 miljoner kronor högre än tidigare redovisat. I årsredovisningen för 2023, som publiceras den 23 april 2024, […]

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROLIGHT DIAGNOSTICS AB (PUBL)

Aktieägarna i Prolight Diagnostics AB (publ), org.nr 556570-9499, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2024 kl. 13.00. Stämman hålls i Bolagets lokaler, Gasverksgatan 3A, 222 29 Lund. Anmälan m.m.Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 maj 2024,– dels […]

Rättelse: BioStock publicerar artikel om Prolight Diagnostics samarbete med G&H | ITL

Ett ”med” för mycket i rubrik. Prolight Diagnostics har utsett G&H | ITL för utvecklingen av sitt innovativa patientnära system, Psyros. Utvecklingsarbetet startade i början av 2023 och fortskrider enligt plan. BioStock kontaktade G&H:s vd Charlie Peppiatt och Prolight Diagnostics Head of Engineering, Paul Monaghan, för att få veta mer. Läs hela artikeln: https://www.biostock.se/2024/04/prolight-diagnostics-samarbete-med-gh-itl-driver-utvecklingen-framat/ För […]

BioStock publicerar artikel om Prolight Diagnostics samarbete med med G&H | ITL

Prolight Diagnostics har utsett G&H | ITL för utvecklingen av sitt innovativa patientnära system, Psyros. Utvecklingsarbetet startade i början av 2023 och fortskrider enligt plan. BioStock kontaktade G&H:s vd Charlie Peppiatt och Prolight Diagnostics Head of Engineering, Paul Monaghan, för att få veta mer. Läs hela artikeln: https://www.biostock.se/2024/04/prolight-diagnostics-samarbete-med-gh-itl-driver-utvecklingen-framat/ För ytterligare information, vänligen kontakta:Prolight Diagnostics AB […]

BioStock publicerar artikel om Prolight Diagnostics samarbete med FlexMedical Solutions

Prolight Diagnostics har utsett FlexMedical Solutions till kontraktstillverkningspartner för engångstestkortet i Psyros point-of-care system. Karl Bullen, COO på Prolight, lyfter fram enkelheten och kostnadseffektiviteten i engångstestkortet som avgörande konkurrensfördelar. BioStock kontaktade Karl för att få veta mer.  Läs hela artikeln här: https://www.biostock.se/2024/04/prolights-coo-kommenterar-samarbetet-med-flexmedical-solutions/ För ytterligare information, vänligen kontakta:Prolight Diagnostics AB (publ)E-post: info@prolightdx.comTelefon: +46 73 582 39 […]

TTP kommer att presentera POC-systemet MicroFlex under ECCMID i Barcelona 27-30 april

TTP (The Technology Partnership ltd) kommer att presentera POC-systemet MicroFlex under European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) i Barcelona, 27-30 april. Som världens främsta evenemang för klinisk mikrobiologi och infektionssjukdomar samlar ECCMID experter från många områden för att presentera sina senaste rön, riktlinjer och erfarenheter för över 14 000 deltagare. TTP kommer att […]

Prolight Diagnostics utser FlexMedical Solutions till CMO-partner

Prolight Diagnostics, som utvecklar den digitala point-of-care-plattformen Psyros™, har utsett FlexMedical Solutions (FlexMedical) till kontraktstillverkningspartner för Psyros™ engångstestkort. ”Samarbetet är ett stort steg i utvecklingen av pilottillverkningskapaciteten med användning av FlexMedicals befintliga, fullt validerade anläggningar och omfattande IVD-erfarenhet. Ett av de unika försäljningsargumenten för vår teknologi är enkelheten hos engångstestkortet, vilket också möjliggör outsourcing och […]

Prolight Diagnostics presenterar på Mangold Insight Investerardag den 6 mars.

Prolight Diagnostics deltar på Mangold Insight Investerardag i Stockholm den 6 mars 2024. Bolagets VD Ulf Bladin presenterar kl. 12.00-12.30. Investerardagen går att följa digitalt via YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=ig6sYRPoTC4 , med start kl 09.00. För ytterligare information, vänligen kontakta:Prolight Diagnostics AB (publ)E-post: info@prolightdx.comTelefon: +46 73 582 39 87Hemsida: www.prolightdx.com Om ossProlight Diagnostics AB utvecklar innovativa patientnära […]

BioStock publicerar intervju av Prolight Diagnostics CTO Steve Ross

BioStock intervjuar Steve Ross, medgrundare av Psyros Diagnostics som förvärvades av Prolight Diagnostics 2022. Steve och de andra medgrundarna spelar en viktig roll i den fortsatta utvecklingen av det patientnära systemet Psyros. Tillsammans har de tidigare navigerat genom hela processen med att utveckla ett patientnära testsystem, från konceptualisering till marknad, och även genomfört en framgångsrik […]

Biostock publicerar artikel om Prolight Diagnostics Q4

Prolight Diagnostics bokslutskommuniké för 2023 visar att bolaget uppnådde samtliga mål för året. Bolagets patientnära analyssystem har visat proof-of performance för mätning av troponin i helblod. Dessutom har bolaget bildat ett Clinical Advisory Board och etablerat en FoU-tillverkningslinje inför den kommande pilotproduktionen. Målsättningen för 2024 är att färdigutveckla systemet inför klinisk validering. Läs hela artikeln […]