Prolight Diagnostics publicerar delårsrapport Q3, 2022

Finansiell översikt Tredje kvartalet 2022 Koncern (Bildad 1 mars 2022) Nettoomsättningen uppgick till 0. Övriga rörelseintäkter uppgick till 2 100 TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -5 179 TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,02 SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -7 675 TSEK. Likvida medel uppgick till 63 448 […]

Prolight Diagnostics publicerar halvårsrapport, 2022

Finansiell översikt Andra kvartalet Q2 2022 Koncern, (bildad 1 mars 2022) Nettoomsättningen uppgick till 0. Övriga rörelseintäkter uppgick till 2 311 TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -7 054 TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till: -0,03 SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -10 210 TSEK. Likvida medel uppgick till 75 […]

Prolight Diagnostics publicerar kvartalsrapport 1, 2022

Finansiell översikt Första kvartalet Q1 2022 koncern, (bildad 1 mars 2022) Nettoomsättningen uppgick till 0. Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 298 TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -3 674 TSEK. Resultat per aktie: -0,02 SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 3 225 TSEK. Likvida medel uppgick till 39 827 TSEK per 31 mars 2022. […]

Prolight Diagnostics publicerar bokslutskommuniké 2021

Finansiell översikt Fjärde kvartalet, okt – dec 2021 Övriga rörelseintäkter uppgick till 29 (361) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -1 315 (-1 417) TSEK. Resultat per aktie: -0,01 (-0,01) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1 534 (-8 228) TSEK. Helår, jan – dec 2021 Övriga rörelseintäkter uppgick till 108 (825) TSEK. Resultatet […]

Prolight Diagnostics publicerar kvartalsrapport 3 2021

Finansiell översikt Tredje kvartalet, 2021 Övriga rörelseintäkter uppgick till 30 (278) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -1 949 (-845) TSEK. Resultat per aktie: -0,01 (-0,01) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2 780 (4 197) TSEK. Nio månader, jan – sep 2021 Övriga rörelseintäkter uppgick till 79 (463) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick […]

Prolight Diagnostics publicerar halvårsrapport 2021

Finansiell översikt Andra kvartalet, 2021 Övriga rörelseintäkter uppgick till 48 (184) TSEK.Resultatet efter skatt uppgick till -2 132 (-574) TSEK.Resultat per aktie: -0,01 (-0,00) SEK.Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1 631 (861) TSEK. Första halvåret, 1 jan- 30 jun 2021 Övriga rörelseintäkter uppgick till 49 (185) TSEK.Resultatet efter skatt uppgick till -3 591 (-2 […]

Prolight Diagnostics publicerar kvartalsrapport Q1 2021

Finansiell översikt första kvartalet Första kvartalet Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 (-) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -1 460 (-1 463) TSEK. Resultat per aktie: -0,01 (-0,01) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1 250 (-824) TSEK. Väsentliga händelser under första kvartalet 1 januari – 31 mars 2021Valberedningen föreslog beslut om omval av […]

Prolight Diagnostics publicerar bokslutskommuniké 2020

Finansiell översikt över fjärde kvartalet och helåret 2020 Fjärde kvartalet Övriga rörelseintäkter uppgick till 361 (94) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -1 417 (-754) TSEK. Resultat per aktie: -0,01 (-0,01) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -8 228 (-494) TSEK. Helåret 2020 Övriga rörelseintäkter uppgick till 824 (163) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick […]

Prolight Diagnostics kvartalsredogörelse Q3 2020 publicerad

Prolight Diagnostics kvartalsredogörelse för det tredje kvartalet 2020 är nu offentliggjord (bilagd) och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se. Nyckeltal jul-sep jan-sep helår 2020 2019 2020 2019 2019 Nettoomsättning, kr – – – – – Likvida medel, mkr 59,6 2,6 59,6 2,6 15,5 Soliditet, % 95 96 95 96 97 Kassalikviditet, % […]

Prolight Diagnostics halvårsrapport 2020 publicerad

Prolight Diagnostics halvårsrapport 2020 är nu offentliggjord (bilagd) och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se. Nyckeltal apr-jun jan-jun helår 2020 2019 2020 2019 2019 Nettoomsättning, kr – – – – – Likvida medel, mkr 5,3 9,6 5,3 9,6 15,5 Soliditet, % 97 96 97 96 97 Kassalikviditet, % 201 312 201 312 […]