Prolight Diagnostics (publ) årsredovisning för 2017 publicerad, samt beslutsunderlag enligt kallelse till årsstämma

Prolight Diagnostics (publ) årsredovisning för verksamhetsåret 2017 är nu offentlig , och finns tillsammans med beslutsunderlag enligt kallelse till årsstämma tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se. 25 april 2018 För ytterligare information kontakta:Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262.E-post: mh@prolightdiagnostics.se Hemsida: www.prolightdiagnostics.se Följande dokument kan hämtas från beQuotedProlight Diagnostics Pressrelease 2018-04-25.pdfProlight […]

Prolight Diagnostics bokslutskommuniké för 2017 publicerad

Prolight Diagnostics (publ) bokslutskommuniké för 2017 är nu offentliggjord (bilagd) och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se. 14 februari 2018 För ytterligare information kontakta: Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262. E-post: mh@prolightdiagnostics.se Hemsida: www.prolightdiagnostics.se Följande dokument kan hämtas från beQuotedProlight Diagnostics Pressrelease 2018-02-14.pdfProlight Diagnostics Bokslutskommunike 2017.pdf Denna […]

Prolight Diagnostics halvårsrapport för 2017 publicerad

Prolight Diagnostics (publ) halvårsrapport för verksamhetsåret 2017 är nu offentlig och finns tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se. Rapporten i sin helhet bifogas. den 25 augusti 2017 För ytterligare information kontakta: Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262. E-post: mh@prolightdiagnostics.se Hemsida: www.prolightdiagnostics.se Följande dokument kan hämtas från beQuotedProlight […]

Prolight Diagnostics årsredovisning för 2016 publicerad

Prolight Diagnostics (publ) årsredovisning för verksamhetsåret 2016 är nu offentlig och finns tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se. 24 april 2017 För ytterligare information kontakta:Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262.E-post: mh@prolightdiagnostics.seHemsida: www.prolightdiagnostics.se Följande dokument kan hämtas från beQuotedProlight Diagnostics Pressrelease 2017-04-24.pdfProlight Diagnostics Arsredovisning 2016.pdf Om Prolight Diagnostics […]

Bokslutskommuniké 2016 Prolight Diagnostics

Finansiella nyckeltal Omsättningen 2017 uppgick till 0 kronor (0) och årets resultat blev – 2,0 MSEK (-2,1). Likvida medel per 2016-12-31 uppgick till 23,2 MSEK (0,8) Väsentliga händelser under 2016 SamarbetsavtalUnder första delen av 2016 fokuserade Prolight Diagnostics på upprättandet av ett avtal med vår etablerade samarbetspartner The Technology Partnership (TTP i Cambridge UK), i […]