Prolight Diagnostics presenterar Psyros-systemet på ADLM, en av världens största och viktigaste diagnostikkongresser

Prolight Diagnostics (“Prolight”), utvecklare av det digitala point-of-care (POC)-systemet Psyros™, som identifierar enskilda molekyler av högkänsligt troponin, meddelar idag att den patientnära analysplattformen kommer att visas upp på DxPx under den stora internationella kongressen ADLM i Chicago 28 juli-1 augusti 2024. ”Vi är mycket stolta över att presentera den senaste kommersiella instrumentprototypen och testkortet för högkänslig […]

Prolights partner TTP ger en uppdatering om MicroFlex

BioStock kontaktade Ben Metcalf, konsult på TTP, för att få veta mer om MicroFlex och varför det kallas “central-lab in-a-box”. – We believe the MicroFlex platform has potentially broad appeal to a range of different companies wishing to enter or improve their offering in the distributed immuno-diagnostic space. Läs hela artikeln här: https://www.biostock.se/2024/06/prolights-partner-ttp-ger-en-uppdatering-om-microflex/ För ytterligare […]

Teckningsoptioner av serie TO6 nyttjades till 44,8 procent och Prolight Diagnostics tillförs cirka 9,8 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Prolight Diagnostics AB (publ) (“Prolight” eller […]

Prolight har inhämtat teckningsförbindelser för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 från bland annat medlemmar ur styrelse och ledning om cirka 1,0 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Prolight Diagnostics AB (publ) (“Prolight” eller […]

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO6 i Prolight Diagnostics är idag, den 28 maj 2024

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Idag, den 28 maj 2024, är […]

Årsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ) den 27 maj 2024

Årsstämman i Prolight Diagnostics AB (publ) ägde rum den 27 maj 2024 i Lund. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.prolightdx.com. Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihetÅrsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen för […]

Prolight på väg mot kliniska prestandastudier

Prolight Diagnostics, utvecklare av den digitala point-of-care-plattformen Psyros™, meddelar idag att bolagets senaste data för troponin i helblod bekräftar att bolaget nu är redo att påbörja tester med patientprover. Data genererades i helblodsprover på den slutliga kommersiella testkortsdesignen och överensstämmer med de krävande kraven för ”single-point rule-out” och mätning av delta-värden för riskstratifiering hos patienter […]

Prolight initierar studie på sjukhus i London med stöd av NIHR i4i PDA-bidrag

Prolight Diagnostics meddelar idag att bolaget kommer att initiera en studie vid Guy’sand St Thomas’ NHS Foundation Trust och King’s College London för att förvalidera test- och prototypprestanda för POC-systemet Psyros™. Studien görs med stöd av det nyligen tilldelade NIHR i4i PDA-bidraget. Inledande data med patientprover kommer att genereras under tredje kvartalet 2024 och resultaten […]

Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO6 i Prolight Diagnostics inleds idag

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Idag, den 20 maj 2024, inleds […]

Prolight Diagnostics publicerar delårsrapport Q1, 2024

Finansiell översikt Första kvartalet, 1 januari – 31 mars, Q1 2024 Koncern(siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 0 (0). Övriga rörelseintäkter uppgick till 68 (39) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -8 929 (-7 580) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,02 (-0,03) SEK. Kassaflödet från den löpande […]