Årsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ) den 11 maj 2023

Årsstämman i Prolight Diagnostics AB (publ) ägde rum den 11 maj 2023 i Lund. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se. Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihetÅrsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen för […]

Prolight Diagnostics lämnar in patentansökningar för multiplex och förbättring av dynamiskt omfång

Prolight Diagnostics ("Prolight") meddelar idag att bolagets dotterbolag Psyros Diagnostics (”Psyros”) har lämnat in två prioriterade patentansökningar som täcker olika aspekter av multiplex till Intellectual Property Office i Storbritannien. Den första ansökan täcker olika aspekter av multiplex (dvs detektering av flera olika biomarkörer samtidigt på ett enda prov). Genom att använda Prolights unika teknik för […]

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROLIGHT DIAGNOSTICS AB (PUBL)

Aktieägarna i Prolight Diagnostics AB (publ), org.nr 556570-9499, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2023 kl. 14.00. Stämman hålls i Bolagets lokaler, Gasverksgatan 3 A, 222 29 Lund. Anmälan m.m.Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 3 maj 2023,– dels anmäla […]

Se Prolight Diagnostics presentation på Stockholm Corporate Finance Life Science Kapitalmarknadsdagar

Den 9 mars presenterade Uf Bladin, Prolight Diagnostics VD, den senaste utvecklingen samt framtiden i bolaget på Stockholm Corporate Finance Life Science Kapitalmarknadsdagar. Stockholm Corporate Finance arrangerade kapitalmarknadsdagarna för femtonde året i rad i samarbete med Financial Hearings och Infront Direkt Studios som är en fristående del av Nyhetsbyrån Direkt.  Presentationen finns att se här:https://ir.financialhearings.com/stockholm-corporate-finance-cmd-2023-9-mars-prolight […]

Prolight Diagnostics presenterar på Stockholm Corporate Finance 15:e Life Science Kapitalmarknadsdagar

Prolight Diagnostics (”Prolight”) deltar på Stockholm Corporate Finance 15:e Life Science Kapitalmarknadsdagar den 8 – 9 mars 2023 på IVA konferenscenter i Stockholm. VD Ulf Bladin presenterar den 9 mars kl. 11.45 -12.15 den senaste utvecklingen och framtiden för bolaget. Stockholm Corporate Finance arrangerar kapitalmarknadsdagarna för femtonde året i rad i samarbete med Financial Hearings […]

Prolight Diagnostics väljer ITL för utveckling av kommersiellt instrument

Prolight Diagnostics ("Prolight") meddelar idag att bolaget har valt Integrated Technologies Limited ("ITL") (ett G&H-bolag) för att utveckla det kommersiella instrumentet för sitt digitala immunanalyssystem. Detta nästa steg i produktutvecklingen bygger på de prototyper som utvecklats internt hos Prolights dotterbolag Psyros Diagnostics (”Psyros”) och kommer att säkerställa att det kommersiella instrumentet är toppmodernt och i […]

Prolight Diagnostics uppnår mål för SBRI Healthcare-stipendium

Prolight Diagnostics ("Prolight") meddelar idag att dotterbolaget Psyros Diagnostics ("Psyros") framgångsrikt har slutfört fas två för SBRI Healthcares stipendium vilket gynnat en snabbare utveckling av bolagets unika digitala immunanalys. Psyros erhöll förra året SBRI Healthcares fas 2-stipendium om cirka 1 miljon pund. Anslaget var villkorat av genomförandet av vissa milstolpar som nu uppfyllts eller överträffats, […]

Prolight Diagnostics uppdaterar kring projektet distribuerad testning

Prolight Diagnostics AB meddelar idag att utvecklingsprojektet inom distribuerad testning har nått en positiv milstolpe genom att två laboratoriebaserade diagnostiska tester har överförts till plattformen. Testresultaten från projektet indikerar att kommersiellt tillgängliga laboratorietester kan överföras till POC-plattformen PLD MicroFlex. Utvecklingsprojektet är första steget i att visa att PLD MicroFlex-plattformen kan anpassas för befintliga tester som idag genomförs […]

Prolight Diagnostics visar proof-of-performance för högkänslig immunanalys

Prolight Diagnostics (“Prolight”) meddelar idag att dess dotterbolag Psyros Diagnostics (“Psyros”) har kunnat visa reproducerbara proof-of-performance resultat att dess högkänsliga immunanalys kan detektera låga nivåer av specifika proteiner på ett digitalt sätt. "Detta är ett mycket viktigt steg på vår resa för att utveckla en högkänslig analys för digital detektering av troponin. En analys som […]

Prolight Diagnostics tecknar kommersialiseringsavtal för PLD Micro Flex

Prolight Diagnostics AB meddelar idag att bolaget har undertecknat ett kommersialiseringsavtal för sin point-of-care (POC)-plattform PLD Micro Flex med bolagets teknologi- och utvecklingspartner, The Technology Partnership plc (TTP), i Cambridge, Storbritannien. Enligt avtalet kommer TTP att driva vidareutveckling och pågående externa initiativ och diskussioner i syfte att säkra en industriell partner till PLD Micro Flex. […]