Prolight på väg mot kliniska prestandastudier

Prolight Diagnostics, utvecklare av den digitala point-of-care-plattformen Psyros™, meddelar idag att bolagets senaste data för troponin i helblod bekräftar att bolaget nu är redo att påbörja tester med patientprover. Data genererades i helblodsprover på den slutliga kommersiella testkortsdesignen och överensstämmer med de krävande kraven för ”single-point rule-out” och mätning av delta-värden för riskstratifiering hos patienter […]

Prolight initierar studie på sjukhus i London med stöd av NIHR i4i PDA-bidrag

Prolight Diagnostics meddelar idag att bolaget kommer att initiera en studie vid Guy’sand St Thomas’ NHS Foundation Trust och King’s College London för att förvalidera test- och prototypprestanda för POC-systemet Psyros™. Studien görs med stöd av det nyligen tilldelade NIHR i4i PDA-bidraget. Inledande data med patientprover kommer att genereras under tredje kvartalet 2024 och resultaten […]

Prolight Diagnostics tilldelas statligt brittiskt bidrag om 17 MSEK i samarbete med ledande brittisk sjukhussammanslutning

Prolight Diagnostics, utvecklare av den digitala point-of-care-plattformen PsyrosTM, har tilldelats en NIHR Invention for Innovation (i4i) Product Development Award (PDA) på 17 miljoner kronor (£1,26 miljoner) i samarbete med bland annat Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust och King’s College London. ”Vi är glada över att ha tilldelats detta prestigefyllda stipendium. The National Institute […]

Prolight utser MDx CRO för utförande av kliniska valideringsstudier för Psyros™

Prolight Diagnostics, som utvecklar den digitala point-of-care-plattformen Psyros™ har anlitat MDx CRO som partner för att genomföra valideringsstudier gällande klinisk prestanda av Psyros™ högkänsliga troponintest. Efter en rigorös urvalsprocess är Prolight glada över att kunna meddela valet av MDx CRO som sin kliniska partner för Prolights banbrytande högkänsliga troponintest. MDx CRO kommer att ansvara för […]

Mangold Insight publicerar analys om Prolight Diagnostics

Läs hela analysen här: https://prolightdx.com/Mangold-Insight-Analys-av-Prolight-Diagnostics-2024-04-26.pdf För ytterligare information, vänligen kontakta:Prolight Diagnostics AB (publ)E-post: info@prolightdx.comTelefon: +46 73 582 39 87Hemsida: www.prolightdx.com Om ossProlight Diagnostics AB utvecklar innovativa patientnära analyssystem, även benämnt Point-Of-Care (POC) system. Dessa är små mobila instrument med engångstestkort som kan genomföra In-Vitro Diagnostiska (IVD) tester från en droppe blod. Vi vill kunna erbjuda […]

Emergers publicerar uppdaterad analys om Prolight Diagnostics

Läs artikeln här: https://www.emergers.se/prolight_c/ För ytterligare information, vänligen kontakta:Prolight Diagnostics AB (publ)E-post: info@prolightdx.comTelefon: +46 73 582 39 87Hemsida: www.prolightdx.com Om ossProlight Diagnostics AB utvecklar innovativa patientnära analyssystem, även benämnt Point-Of-Care (POC) system. Dessa är små mobila instrument med engångstestkort som kan genomföra In-Vitro Diagnostiska (IVD) tester från en droppe blod. Vi vill kunna erbjuda de […]

Prolight slutför testkortsdesign för kommersiellt bruk

Prolight Diagnostics AB (publ), utvecklare av den digitala point-of-care-plattformen Psyros™, meddelar idag att designen av det testkort för plattformen som är tänkt att användas kommersiellt nu är färdig. Nu börjar processen för att överföra designen till Prolights kontraktstillverkningspartner Flex Medical Solutions som kommer att använda den för pilottillverkningsprocesserna som ska vara redo för intern validering i […]

Prolight gör nedskrivning för MicroFlex och senarelägger publicering av årsredovisningen

Prolight Diagnostics AB (publ) har idag beslutat att skriva ned kapitaliserade utvecklingskostnader avseende troponintestning med det analoga POC-systemet MicroFlex med 113 MSEK. Nedskrivningen påverkar resultatet för 2023 men har ingen kassaflödeseffekt. Arbetet med bolagets årsredovisning försenas genom åtgärden och nytt publiceringsdatum är 30 april 2024. Bakgrunden till nedskrivningen är att testning med den enskilda biomarkören troponin […]

Prolight meddelar positiva redovisningsjusteringar avseende helåret 2023

Prolight Diagnostics, som utvecklar den digitala point-of-care-plattformen Psyros™, meddelar idag att bolagets bokslutskommuniké för 2023 innehåller en för lågt uppskattad fordran på det brittiska skatteverket relaterat till forskning och utveckling. Den reviderade uppskattningen av Prolights fordran är cirka 5,6 miljoner kronor högre än tidigare redovisat. I årsredovisningen för 2023, som publiceras den 23 april 2024, […]

Prolight Diagnostics utser FlexMedical Solutions till CMO-partner

Prolight Diagnostics, som utvecklar den digitala point-of-care-plattformen Psyros™, har utsett FlexMedical Solutions (FlexMedical) till kontraktstillverkningspartner för Psyros™ engångstestkort. ”Samarbetet är ett stort steg i utvecklingen av pilottillverkningskapaciteten med användning av FlexMedicals befintliga, fullt validerade anläggningar och omfattande IVD-erfarenhet. Ett av de unika försäljningsargumenten för vår teknologi är enkelheten hos engångstestkortet, vilket också möjliggör outsourcing och […]