Tillägg till pressmeddelande: Intern transaktion av aktier i Prolight Diagnostics AB

Tillägg till tidigare pressmeddelande som publicerades den 3 juni 2022: https://www.prolightdiagnostics.se/investor-relations/pressmeddelanden/intern-transaktion-av-aktier-i-prolight-diagnostics-ab-96338 Som tidigare kommunicerats har en intern transaktion av i Prolight Diagnostics-aktien genomförts mellan två bolag, vilka båda ägdes av Masoud Kayyami. Transaktionen innebar att MK Capital AB:s innehav av Prolight Diagnostics-aktier flyttades till Grundbulten 120143 AB (unä MTT Capital AB). Därefter har Cardeon AB […]

Prolight Diagnostics publicerar investerarbrev för juli 2022

Fyra viktiga nyanställningar säkerställer fortsatt utvecklingsarbete av Psyros POC-plattform och bolaget har flyttat till större lokaler med plats för laboratorietester och instrumentutveckling. Teknik- och utvecklingspartnern TTP har informerat styrelsen Prolight Diagnostics om det särskilda utvecklingsprojektet som riktar sig till marknaden för distributed testing m m. Investerarbrevet bifogas. För eventuella frågor, vänligen kontakta: Prolight Diagnostics AB […]

Fyra viktiga nyrekryteringar för fortsatt utvecklingsarbete

Prolight Diagnostics kan nu kommunicera lyckosamma rekryteringar till fyra viktiga positioner i det helägda brittiska dotterbolaget Psyros Diagnostics. Som tidigare kommunicerats förvärvades bolaget i början av året och arbetet med fortsatt utveckling av Psyros unika digitala immunanalysplattform fortskrider enligt plan. Tre av de nyrekryterade är redan i fullt arbete: Senior Scientist Marc Swayne, System Engineer […]

Intervju med Prolight Diagnostics VD som native annons i DNs tema Innovation: ”Prolight Diagnostics kan bli ett helt unikt bolag inom patientnära testsystem”

Annonsen i sin helhet finns att läsa på följande länk: Dagens Nyheter tema Innovation – 29 juni 2022 För ytterligare information:Prolight Diagnostics AB (publ)E-post: ub@prolightdiagnostics.seTelefon: +46 73 582 39 87 Hemsida: www.prolightdiagnostics.se Följande dokument kan hämtas från beQuotedProlight Diagnostics Pressrelease 2022-06-29.pdfProlight DN Innovation.pdf Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med dotterbolaget Psyros Diagnostics samt teknologi-partners innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point […]

Intern transaktion av aktier i Prolight Diagnostics AB

En intern transaktion av aktier i Prolight Diagnostics AB har utförts mellan två bolag: MK Capital AB, som ägs av Masoud Khayyami, och Khayyami Invest AB (Grundbulten 120143), dotterbolag till MK Capital AB.  Hela innehavet från MK Capital AB har flyttats till dotterbolaget Khayyami Invest AB och transaktionen rapporteras som en försäljning respektive köp i […]

Prolight Diagnostics publicerar investerarbrev för maj 2022

Två bolag – Psyros Diagnostics och Prolight Diagnostics – blir en koncern med unika, patentsökta tekniker och en oerhört kompetent personal. Vi har bland annat intervjuat våra nya medarbetare och nu har du möjlighet att se intervjuerna. Investerarbrev bifogas. För eventuella frågor, vänligen kontakta: Prolight Diagnostics AB (publ)E-post: ub@prolightdiagnostics.seTelefon: +46 73 582 39 87Hemsida: www.prolightdiagnostics.se Följande dokument […]

Integrationen mellan Psyros och Prolight Diagnostics är i full gång

Psyros grundare, Steve Ross, Aileen McGettrick, Julie Richards och Paul Monaghan besökte Prolight Diagnostics kontor i Lund för en gemensam kickoff tillsammans med den för Psyros Diagnostics nytillträdde tf dotterbolagschefen Tobias Volker och Prolights Diagnostics styrelse. Lyssna på deras spontana reflektioner efter mötet här, https://youtu.be/-4GO9IOslKI För ytterligare information, vänligen kontakta: Prolight Diagnostics AB (publ)E-post: ub@prolightdiagnostics.seTelefon: +46 […]

Tidsplan för omvandling av BTU samt upptagande till handel i TO4 och TO5

Företrädesemissionen med teckningsperiod 7 mars – 22 mars 2022 samt kvittningsemissionen för ersättning till garanter är nu registrerad hos Bolagsverket. Det totala antalet aktier i Bolaget har därmed ökat med 95 202 891 aktier till totalt 277 470 338 aktier. Stoppdag för BTU i Euroclear är den 25 april 2022, vilket innebär att sista dag för handel i […]

Prolight Diagnostics dotterbolag, Psyros Diagnostics, har ansökt om ytterligare patent

Prolight Diagnostics dotterbolag, Psyros Diagnostics, har lämnat in ytterligare en patentansökan rörande bolagets unika POC teknik för att räkna enskilda molekyler digitalt. Patentansökan innebär en förfinad mätning av enskilda molekyler och har inlämnats till Intellectual Property Office i UK. Denna innovation bidrar till att tester kan genomföras ännu snabbare på bolagets POC plattform samtidigt som […]

Prolight Diagnostics tillförs cirka 62 MSEK genom företrädesemission

Prolight Diagnostics AB (publ) har genomfört en företrädesemission vilken tecknades till nivån för garantin om cirka 80 procent och Bolaget tillförs därmed cirka 62 MSEK före emissionskostnader. Efter avslutad teckningsperiod visar sammanräkningen i Prolight Diagnostics företrädesemission att totalt 89 855 070 units tecknades, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 80 procent. 13 265 565 units, […]