Nytt antal aktier i Prolight efter genomförd riktad emission

Den riktade emission som kommunicerades den 26 september och tecknades av ett fåtal kvalificerade investerare har nu slutgiltigt genomförts med registrering hos Bolagsverket. Nyemissionen tillför Bolaget ca 21,2 MSEK före transaktionskostnader och antal tillkommande aktier är 28 326 000 st. De största investerarna utgörs av Cardeon AB 7 MSEK, Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB för […]

Publicering av prospekt avseende Prolight Diagnostics AB företrädesemission med möjlighet till teckning även av allmänheten utan företräde

Prolight Diagnostics (publ) prospekt avseende företrädesemission med möjlighet till teckning även av allmänheten utan företräde är nu offentliggjort (bilagt), och finns även tillgängligt för nedladdning på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se. Prospektet kan även laddas ner från www.gwkapital.se och www.aqurat.se. Villkoren för emissionen offentliggjordes den 30 april via PM, som finns tillgängligt på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se 29 […]