Publicering av prospekt avseende Prolight Diagnostics AB företrädesemission med möjlighet till teckning även av allmänheten utan företräde

Prolight Diagnostics (publ) prospekt avseende företrädesemission med möjlighet till teckning även av allmänheten utan företräde är nu offentliggjort (bilagt), och finns även tillgängligt för nedladdning på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se. Prospektet kan även laddas ner från www.gwkapital.se och www.aqurat.se. Villkoren för emissionen offentliggjordes den 30 april via PM, som finns tillgängligt på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se 29 […]