Tidigare stämmor

Årsstämma 2022

Aktieägarna i Prolight Diagnostics, kallades till årsstämma fredagen den 20 maj 2022. Stämman genomfördes via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor.

Extra bolagsstämma 24 februari 2022

Extra bolagsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ) (”Bolaget”) ägde rum i Lund den 24 februari 2022.

Årsstämma 2021

Årsstämman hölls onsdagen den 5 maj 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin genomfördes stämman via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020. 

Årsstämma 2020

Årsstämman ägde rum onsdagen den 20 maj 2020 kl.10.00 hos GT 30 Grev Ture, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Årsstämma 2019

Årsstämman ägde rum torsdagen den 16 maj 2019 kl. 13.00, hos T-House Stureplan, Engelbrektsplan 1 i Stockholm.

Årsstämma 2018

Årsstämma hölls onsdagen den 16 maj 2018 kl. 13.00, hos Helio Hötorget, Sveavägen 9-11 i Stockholm.

Årsstämma 2017

Årsstämman hölls fredagen den 19 maj 2017 kl 13.00 hos G&W Fondkommission, Kungsgatan 3 i Stockholm.