Pressmeddelanden

2022-11-30 09:02 Prolight Diagnostics publicerar delårsrapport Q3, 2022 mfn-regulatory_sv mfn-regulatory-mar_sv
2022-11-29 08:00 Prolight Diagnostics visar proof-of-performance för högkänslig immunanalys mfn-regulatory_sv mfn-regulatory-mar_sv
2022-11-28 08:00 Prolight Diagnostics tecknar kommersialiseringsavtal för PLD Micro Flex mfn-regulatory_sv mfn-regulatory-mar_sv
2022-04-29 11:00 Årsredovisning för 2021 Regulatory
2021-06-22 12:30 Investerarbrev juni 2021 Regulatory MAR
2021-06-22 08:45 Investerarbrev juni 2021 Regulatory MAR
2021-03-12 16:54 Investerarbrev mars 2021
2020-07-09 08:30 Kvittningsemission till TTP beslutad Regulatory MAR
2020-06-26 17:30 Ny VD i Prolight Diagnostics Regulatory MAR
2020-06-11 08:30 Avtalsmässig kvittningsemission till TTP beslutad Regulatory MAR
2020-04-15 08:30 Ledningsförändring i Prolight Diagnostics Regulatory MAR
2020-02-19 14:30 Avtalsmässig kvittningsemission till TTP beslutad Regulatory MAR
2018-08-24 08:32 Avtalsmässig kvittningsemission till TTP beslutad Regulatory MAR
2018-03-27 08:32 Avtalsmässig kvittningsemission till TTP beslutad Regulatory MAR
2018-03-19 08:32 Omvandling av Interimsaktier
2018-03-12 08:30 Nästa steg i utvecklingsarbetet - Start av fas 2 Regulatory MAR
2018-02-14 09:00 Förlängd fas 1 och projektet fortsatt på plan Regulatory MAR
2017-02-24 08:00 Bokslutskommuniké 2016 Prolight Diagnostics Regulatory
2017-01-19 09:39 Projektstart