Pressmeddelanden

2022-08-29 08:30 Prolight Diagnostics publicerar halvårsrapport, 2022 Regulatorisk MAR
2022-04-29 11:00 Årsredovisning för 2021 Regulatorisk
2021-11-23 08:00 Prolight Diagnostics publicerar kvartalsrapport 3 2021 Regulatorisk MAR
2021-08-31 08:30 Prolight Diagnostics publicerar halvårsrapport 2021 Regulatorisk MAR
2021-06-22 12:30 Investerarbrev juni 2021 Regulatorisk MAR
2021-06-22 08:45 Investerarbrev juni 2021 Regulatorisk MAR
2021-03-12 16:54 Investerarbrev mars 2021
2020-08-28 11:00 Prolight Diagnostics halvårsrapport 2020 publicerad Regulatorisk MAR
2020-07-09 08:30 Kvittningsemission till TTP beslutad Regulatorisk MAR
2020-06-26 17:30 Ny VD i Prolight Diagnostics Regulatorisk MAR
2020-06-11 08:30 Avtalsmässig kvittningsemission till TTP beslutad Regulatorisk MAR
2020-04-15 08:30 Ledningsförändring i Prolight Diagnostics Regulatorisk MAR
2020-02-19 14:30 Avtalsmässig kvittningsemission till TTP beslutad Regulatorisk MAR
2018-08-24 08:32 Avtalsmässig kvittningsemission till TTP beslutad Regulatorisk MAR
2018-04-17 14:09 Kallelse till årsstämma i Prolight Diagnostics Regulatorisk
2018-03-27 08:32 Avtalsmässig kvittningsemission till TTP beslutad Regulatorisk MAR
2018-03-19 08:32 Omvandling av Interimsaktier
2018-03-12 08:30 Nästa steg i utvecklingsarbetet - Start av fas 2 Regulatorisk MAR
2018-02-14 09:00 Förlängd fas 1 och projektet fortsatt på plan Regulatorisk MAR
2017-04-19 08:21 Kallelse till årsstämma i Prolight Diagnostics Regulatorisk
2017-02-24 08:00 Bokslutskommuniké 2016 Prolight Diagnostics Regulatorisk
2017-01-19 09:39 Projektstart