Finansiell kalender

20 april 2023

Årsredovisning 2022

11 maj 2023

Delårsrapport Q1

11 maj 2023

Årsstämma

29 augusti 2023

Delårsrapport Q2

23 november 2023

Delårsrapport Q3

21 februari 2024

Bokslutskommuniké 2023