Ägarförteckning

De största ägarna i framgår av nedanstående uppställning:

Ägarlista per den 2022-12-31

ÄGARE
INNEHAV
RÖSTER I %
AVANZA PENSION
15 511 372
5,50
FORMUE NORD MARKEDSNEUTRAL A/S
12 802 000
4,54
BNY MELLON NA, W9*
11 253 728
3,99
CARDEON AB (PUBL)
9 350 000
3,31
AILEEN JANE MCGETTRICK
8 290 816
2,94
JULIE RICHARDS
8 290 816
2,94
PAUL BRENDAN MONAGHAN
8 290 816
2,94
STEVEN ANDREW ROSS
8 290 816
2,94
GüNTHER & WIKBERG HOLDING AB
4 558 693
1,62
GRYNINGSKUST FÖRVALTNING AB
3 958 693
1,40
Summa, 10 största ägare
90 597 750
31,51
Summa, övriga ägare
191 671 704
68,49
Totalt
282 269 454
100,0

* Avser teknik- och utvecklingspartnerns ägande (TTP, via förvaltningsstruktur).

Bolaget har utestående teckningsoptioner om 95 202 981 och teckningsoptioner till ledning och styrelse om 2 500 000 som kan medföra 81 835 742,5 aktier och kan därmed orsaka utspädning. Prolight Diagnostics aktie handlas på Nordic Growth Market, NGM SME, under namnet PRLD Källa: Euroclear