Ägarförteckning

De största ägarna i framgår av nedanstående uppställning:

Ägarlista per den 2022-06-30

ÄGARE
INNEHAV
RÖSTER I %
Formue Nord A/S
38.258.775
13,79%
Försäkringsbolaget Avanza Pension
12.679.354
4,57%
Cardeon AB (publ)
9.350.000
3,37%
Aileen McGettrick
8.290.816
2,99%
Julie Richards
8.290.816
2,99%
Paul Monaghan
8.290.816
2,99%
Steve Ross
8.290.816
2,99%
BNY Mellon NA (former Mellon), W9*
6.454.612
2,33%
Günther & Wikberg Holding AB
4.558.693
1,64%
Gryningskust förvaltning AB
3.958.693
1,43%
Summa
108.423.391
39,09%
Summa övriga ägare
169.046.947
60,91%
Totalt
277.470.338
100,00%

*Avser teknologi- och utvecklingspartnerns ägande (TTP, via förvaltningsstruktur)